Gazeta10

Zhurma e Veriut

Raporti: Gresa Bardhecaj / Kanal10 Kjo zhurmë është një thirrje për serbët lokalë që jetojnë në Mitrovicën e Veriut. Rëndom, kjo zhurmë nënkuptohet edhe si

Read More »